Cassette

Cassette là một thành phần quan trọng của hệ thống truyền động của xe đạp, đặc biệt là xe đạp đua hoặc xe đạp đường trường. Cassette thường được gắn trên bánh sau của xe và bao gồm một loạt các bánh răng nhỏ có kích thước và số răng khác nhau. Những bánh răng này được xếp chồng lên nhau và được nối với trục bánh sau của xe.

Chức năng chính của cassette là tạo ra các mức khác nhau của đòn đề, cho phép người lái điều chỉnh mức khó của việc đạp và tăng tốc theo địa hình và điều kiện đường. Khi người lái đạp, bộ truyền động sẽ chuyển động các xích qua các bánh răng khác nhau trên cassette, từ bánh răng nhỏ đến bánh răng lớn hoặc ngược lại. Điều này tạo ra sự thay đổi về tỷ lệ truyền động giữa bánh đĩa trước và bánh sau, ảnh hưởng đến hiệu suất và tốc độ của xe.

Cassette thường được chọn lựa dựa trên số lượng răng và tỷ lệ truyền động mà người lái mong muốn. Những cuộn cassette có số răng nhỏ hơn thường mang lại các mức độ khó hơn, phù hợp cho việc leo dốc hoặc địa hình đồi núi. Ngược lại, những cuộn có số răng lớn hơn thường tạo ra các mức độ dễ hơn, thích hợp để tăng tốc trên địa hình bằng phẳng hoặc xuống dốc.

Leave A Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *